HAKKINDA

ODTÜ TEKNOKENT, bilişim ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren 165’i aşkın üst düzey ve kapasitesi yüksek Ar-Ge firmasının gücünü bir araya getirip, kümelenme faaliyetlerine başlamış ve 2014 yılında ODTÜ TEKNOKENT Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi – T.ICT’yi kurmuştur. T.ICT firmalarında 3.000’ten fazla Ar-Ge personeli istihdam edilmekte olup, kümenin bu zamana kadar gerçekleştirdiği teknoloji satışı 4.5 Milyar TL’yi, teknoloji ihracatı ise 400 Milyon USD’yi aşmış durumdadır. Bu ihracatı 85 firma 200’den fazla ülkeye gerçekleştirmektedir.

Birlikte gelecek için
çalışıyoruz.

ODTÜ TEKNOKENT, bilişim ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren 165’i aşkın üst düzey ve kapasitesi yüksek Ar-Ge firmasının gücünü bir araya getirip, kümelenme faaliyetlerine başlamış ve 2014 yılında ODTÜ TEKNOKENT Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi – T.ICT’yi kurmuştur. T.ICT firmalarında 3.000’ten fazla Ar-Ge personeli istihdam edilmekte olup, kümenin bu zamana kadar gerçekleştirdiği teknoloji satışı 4.5 Milyar TL’yi, teknoloji ihracatı ise 400 Milyon USD’yi aşmış durumdadır. Bu ihracatı 85 firma 200’den fazla ülkeye gerçekleştirmektedir. 
T.ICT, kurumsal yazılımlar, bilgi güvenliği, akıllı sistemler, oyun, sağlık bilişimi, nesnelerin interneti, yapay zeka, coğrafi bilgi sistemleri, e-öğrenme, mobil uygulamalar, dil işleme, büyük veri, simülasyon, görüntü işleme, telekomünikasyon, eğitim gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı büyüklükteki firmalardan oluşmaktadır.

Kümelenmeyle;
•    Programa dahil olan T.ICT firmalarının birbirini yakından tanıyarak ürün/iş geliştirmesi,
•    Yurtdışına açılma, yatırımcı arama, eğitim/danışmanlık ihtiyaçlarını karşılama gibi konularda etkin iş birliklerinin geliştirilmesi,
•    Portföyünün yurtiçi ve yurtdışında etkin tanıtılması,
•    Teknik ve yönetsel beceriler, ticari gelişim gibi konularda kapasitelerinin artırılması,
•    Sektörel olarak önünde darboğaz oluşturan konularla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için birlikte girişimlerde bulunulması hedeflenmektedir. 

Bu amaçlara yönelik olarak, aşağıdakilerle kısıtlı kalmayacak faaliyetler gerçekleştirilmekte ve planlanmaktadır:
•    Kümelenme paydaşlarının birbirini tamamlayan yeteneklerinin belirlenerek, planlı bir şekilde bir araya getirilmesi, ortak iş/proje geliştirme faaliyetleri yürütülmesi
•    Kümelenme paydaşlarının uluslararası pazarlara açılma ve ihracata yönelik faaliyetlerinin düzenlenecek çeşitli programlarla desteklenmesi
•    Başta ODTÜ ile olmak üzere, üniversite ve kümelenme portföyünün iş birlikteliği arayışlarına platformlar oluşturulması 
•    Sistem entegratörleri, sürdürülebilir bir satış hacmine ulaşmış veya uzun soluklu ihracat deneyimi olan, yatırımcı ilişkileri gelişmiş firmalar etrafında düzenlenecek çalıştaylarla deneyim paylaşımı, birlikte iş/ürün geliştirme platformlarının oluşturulması
•    Global teknoloji üreticileri, büyük şirketler, sivil toplum örgütleri ve ilgili olabilecek kamu kurumlarıyla birlikte yapılabilecek yurtiçi ve yurtdışı tanıtım günleri, ticaret heyeti ve alım heyeti faaliyetleri, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler koordine edilmesi 
•    Teknik, yönetsel beceriler, ticari gelişim gibi konularda kapasite geliştirmeye yönelik, tercihen uluslararası sertifikasyonlu müfredatların geliştirilmesi
•    Teknik, yönetsel beceriler, ticari gelişim gibi konularda kapasite geliştirmeye yönelik danışmanlık ve diğer hizmetlerin sağlanması
•    Sektörel olarak önünde darboğaz oluşturan konularla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için kamu kurumları nezdinde üst düzeyde girişimlerde bulunulması.

Bu amaçlar doğrultusunda, T.C. Ekonomi Bakanlığı destekli başlatılan UR-GE projeleri kapsamında; eğitim/danışmanlık hizmetleri, ticari alım heyetleri, ülke ziyaretleri, sektörel ticaret heyetleri, fuar katılımları ve pazar araştırması gibi çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

BİZDEN HABERDAR OLUN

Bülten aboneliği için lütfen e-posta adresinizi yazınız.