Destekler

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

T.C Ticaret Bakanlığı’nın, şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere destek vermek amacıyla “2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ“ çerçevesinde T.ICT, iş birliği kuruluşu olarak çeşitli çalışmalar yürütmektedir. T.ICT, 2015 yılından bu yana yürütmekte olduğu iki farklı UR-GE projesi ile küme firmalarının; ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret/alım heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik faaliyetlerini organize etmektedir.

Detaylı bilgi için: UR-GE

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ

T.C Ticaret Bakanlığı’nın, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşmasına destek vermek amacıyla çıkardığı “2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ” tebliği çerçevesinde T.ICT iş birliği kuruluşu olarak çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, 2018 yılından bu yana ilgili tebliğ kapsamında yürütmekte olduğu HİSER projesi ile küme firmalarının; ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık) ve ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret/alım heyeti, eşleştirme) gibi ihracata yönelik faaliyetlerini organize etmektedir.

Detaylı bilgi için: HİSER

T.C. Ticaret Bakanlığı Destekleri ile İlgili Detaylı Bilgi ve Destek Veren Diğer Kurumlar

T.C. Ticaret Bakanlığı destekleri ile ilgili detaylı bilgi için: kolaydestek.gov.tr

T.C. Ticaret Bakanlığı desteklerinin yanı sıra Ar-Ge ve İnovasyon projeleri için destek veren diğer kurumlarla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

KOSGEB

TÜBİTAK

T.C. STB

TTGV

Destekler ile ilgili sorularınız için; tict@odtuteknokent.com.tr