Dijital Dönüşüm Platformu – DDP

Dijital Dönüşüm Platformu; ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT’in gücünden destek alınarak, Dijital dönüşümün artan önemi ve bu dönüşümde yerli ürünlerin kullanılmasına duyulan ihtiyaç doğrultusunda ODTÜ TEKNOKENT ve ODTÜ BİLTİR Merkezi iş birliğiyle kurulmuştur. Platformun amacı, platforma dâhil olan firmaların; birbirini yakından tanıyarak, ürün/iş geliştirme, yurtdışına açılma, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi gibi konularda etkin iş birliktelikleri geliştirmesi, ürün ve proje envanterinin oluşturulması ve bu envanterin yurt içi ve yurt dışında etkin tanıtılması, ODTÜ BİLTİR Merkezi, ilgili kamu kurumları, teknoloji Geliştirme Bölgesi dışı firmalar, sanayi ve diğer üniversiteler ile iş birliği içerisinde çalışması, sektörel olarak önünde darboğaz oluşturan konularla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için birlikte girişimlerde bulunması ve ilgili standartların çıkarılması için çalışmalar yapması hedeflenmektedir.

Bu amaçlara yönelik olarak, platform paydaşlarının yetkinlik ve ürün envanterinin oluşturulması, oluşturulan envanterden yola çıkılarak yetkinliklerin ve ürünlerin tema (yapay zekâ, büyük veri, bulut vb. ) ve sektör (otomotiv, savunma sanayi ve güvenlik, akıllı şehir ve ulaşım, enerji vb.) olarak gruplandırılması, platform paydaşlarının birbirini tamamlayan yetkinlik ve ürünlerinin belirlenmesinin ve planlı bir şekilde bir araya getirilmesinin sağlanması ve Ortak iş/proje geliştirme faaliyetleri yürütülmesi, işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla tematik ve sektörel toplantılar düzenlenmesi gibi faaliyetler ve benzerleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda, bünyesinde 38 firma barındıran platformun yetenekleri arasında yapay zeka, büyük veri analizi,sensörler,nesnelerin ınternet’i (IoT),bulut teknolojileri,yatay dikey entegrasyon,endüstriyel ınternet,robot ve otomasyon, simülasyon,siber güvenlik,arttırılmış gerçeklik,eklemeli üretim, sistem entegrasyonu bulunmaktadır.